Διαγωνισμός, για την προμήθεια «Εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξαρτήτων Υπομονάδων της Περιοχής Ευθύνης της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης

Διαγωνισμός, για την προμήθεια «Εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξαρτήτων Υπομονάδων της Περιοχής Ευθύνης της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: