Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων, Ηλεκτρικής Πλατφόρμας Εργασίας και Μηχανήματος Συλλογής Υλικών Ηλεκτρικής Κίνησης και Ανύψωσης

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού, του 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων (Μικρά Φορτηγά) (Ο/Ν 233173), Ηλεκτρικής Πλατφόρμας Εργασίας (Ο/Ν 233177) και Μηχανήματος Συλλογής Υλικών Ηλεκτρικής Κίνησης και Ανύψωσης, (O/N 233176). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ