Διαγωνισμός για την «Προμήθεια θραυσματοβόλων Ναρκών κατευθυνόμενης διεύθυνσης τύπου Μ18A1 CLAYMORE»

Διαγωνισμός για την «Προμήθεια θραυσματοβόλων Ναρκών κατευθυνόμενης διεύθυνσης τύπου Μ18A1 CLAYMORE»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

 

Σχετικά Αρχεία: