Διαγωνισμός, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών και Καταγραφής φωνής (VCRS) Διεθνών και Περιφερειακών Αερολιμένων

Διαγωνισμός, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών και Καταγραφής φωνής (VCRS) Διεθνών και Περιφερειακών Αερολιμένων

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: