Διαγωνισμός για τη Συντήρηση Πέντε (5) Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων LEON PLUS με αντίστοιχα Monitor του 251 ΓΝΑ

Το Γραφείο Διαγωνισμών – Συμβάσεων του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Γενικής Γραμ. Βιομηχανίας, του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη Συντήρηση Πέντε (5) Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων LEON PLUS με αντίστοιχα Monitor του 251 ΓΝΑ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ