Διαγωνισμός για το υποπρόγραμμα «προμήθεια σκοπευτικού ταχείας σκόπευσης ερυθρής κουκίδας για το τυφέκιο G3A3»

Διαγωνισμός σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «προμήθεια σκοπευτικού ταχείας σκόπευσης ερυθρής κουκίδας για το τυφέκιο G3A3»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: