Διαγωνισμός, για το υποπρόγραμμα «προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών εργοστασίων ΤΧ

Διαγωνισμός, για το υποπρόγραμμα «προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών εργοστασίων ΤΧ

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: