Διαγωνισμός Δ. 35/20 (Επισκευή Υλικών Οπλικού Συστήματος CROTALE NG/GR)

 

Διαγωνισμός Δ. 35/20 (Επισκευή Υλικών Οπλικού Συστήματος CROTALE NG/GR)

Συνημμένα η ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού Δ. 35/20 (Επισκευή Υλικών Οπλικού Συστήματος CROTALE NG/GR)

 

Σχετικά Αρχεία: