Διαγωνισμός ΔE.12/21, για την «Προμήθεια Οχημάτων Ειδικού Σκοπού – Μηχανημάτων Έργου (Περονοφόρα – Σάρωθρο – Μίνι Φορτωτής – Φορτωτής Εκσκαφέας)»

Διαγωνισμός ΔE.12/21, για την «Προμήθεια Οχημάτων Ειδικού Σκοπού – Μηχανημάτων Έργου (Περονοφόρα – Σάρωθρο – Μίνι Φορτωτής – Φορτωτής Εκσκαφέας)»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: