Διαγωνισμός με αντικείμενο τις ετήσιες υπηρεσίες Ιατρού Εργασίαςγια την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Π.Μ.Θ και των Κέντρων Υγείας

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης, της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με αντικείμενο τις ετήσιες υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. & ΤΟΜΥ). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ