Διαγωνισμός, που αφορά στην προμήθεια: Οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων που εδρεύουν στη Φρουρά Βέροιας – Αλεξάνδρειας – Νάουσας

Διαγωνισμός, που αφορά στην προμήθεια: Οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων που εδρεύουν στη Φρουρά Βέροιας – Αλεξάνδρειας – Νάουσας

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο. 

Σχετικά Αρχεία: