Διαγωνισμός σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «προμήθεια εκτοξευτή βομβίδων 40χιλ. για το τυφέκιο G3A3»

Διαγωνισμός σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «προμήθεια εκτοξευτή βομβίδων 40χιλ. για το τυφέκιο G3A3»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: