Διαγωνισμός σύναψης Συμφωνίας – Πλαίσιο 3ετούς διάρκειας για παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συγκροτήματος γραμμικού επιταχυντή και του συστήματος σχεδιασμού ακτινοθεραπείας του 424 ΓΣΝΕ

Διαγωνισμός σύναψης Συμφωνίας – Πλαίσιο 3ετούς διάρκειας για παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συγκροτήματος γραμμικού επιταχυντή και του συστήματος σχεδιασμού ακτινοθεραπείας του 424 ΓΣΝΕ

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: