Διαγωνισμός 7109/28.04.2022 που αφορά την προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου

Διαγωνισμός 7109/28.04.2022 που αφορά την προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της 7109/28.04.2022 προκήρυξης που αφορά την προμήθεια επιβατικού

αυτοκινήτου και παρακαλούμε να ενημερωθούν σχετικά τα μέλη σας.

Αντίγραφο της διακήρυξης και σχετικές πληροφορίες: Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 42 Αλεξάνδρεια,

Τηλέφωνο: 2333350115, FAX. : 2333350159, Υπεύθυνος: Κιρτικίδου Ευθυμία.