Διακήρυξη για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 08/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.