Ημέρα: 2 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση ενδιαφέροντος: Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων (περιοχή Νάουσας)

Το Επιμελητήριο Ημαθίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία