Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την ετήσια συντήρηση με ανταλλακτικά του Μαγνητικού Τομογράφου MAGNETOM Avanto

Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την ετήσια συντήρηση με ανταλλακτικά του Μαγνητικού Τομογράφου MAGNETOM Avanto

 

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο

 

Σχετικά Αρχεία: