Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 19/2022

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 19/2022

1. Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 19/2022.

2. Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ παρακαλείται για την ανάρτηση της παραπάνω διακήρυξης στο «army.gr».

424 ΓΣΝΕ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Τηλ.231038-1080
231038-1074
231038-1100

 

ΑΔ_19 ΑΔΑ Ρ6ΡΓ6-Κ6Χ ΑΔΑΜ 22PROC010846342