Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 20/22 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 20/22 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων

Δ.20/2022: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 158072).

Σχετικά Αρχεία: