Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.22/2022 424 ΓΣΝΕ

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.22/2022 424 ΓΣΝΕ

 

Η Υπ’ Αριθ. 22/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Υλικά αγγειογραφίας)