Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 6/2023 για την «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος διαχείρισης υγρών λυμάτων και καταλοίπων θεραπευτικού ιωδίου»

Δημοσιεύεται η ανοικτή πρόσκληση προσφοράς Υπ’αριθμ. 6/2023 με θέμα την: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος διαχείρισης υγρών λυμάτων και καταλοίπων θεραπευτικού ιωδίου» . Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.