Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 68/2022

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 68/2022

 

1. Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’
αρίθμ. 68/2022.

2. Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ παρακαλείται για την ανάρτηση της παραπάνω διακήρυξης
στο «army.gr».

3. Τα αρμόδια ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ παρακαλούνται για την ανάρτηση της παραπάνω
διακήρυξης στους ιστοτόπους τους.

4. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, παρακαλείται για την
ενημέρωση των Μελών της.

5. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

424 ΓΣΝΕ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Τηλ.231038-1080
       231038-1074
       231038-1100