Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 79/2022

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 79/2022

 

[Η Υπ’ Αριθ. 79/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια αντιδραστηρίων( Διαγνωστικές ουσίες)