ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 13/2021 αρχ. 6/2021 Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Αμοιβή υπηρεσιών για ετήσια σύμβαση Τεχνολόγου Ακτινολόγου για το τμήμα Απεικόνισης»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 13/2021 αρχ. 6/2021 Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Αμοιβή υπηρεσιών για ετήσια σύμβαση Τεχνολόγου Ακτινολόγου για το τμήμα Απεικόνισης»

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: