ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σας αποστέλλουμε διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής του Αρ. ΓΕΜΗ στα έγγραφα της εταιρείας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ