Διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού Δ.41/20 [Αναβάθμιση και εν Συνεχεία Υποστήριξη Εξοπλισμού Ελέγχου Απόδοσης RADAR (RASS-S4)]

Διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού Δ.41/20 [Αναβάθμιση και εν Συνεχεία Υποστήριξη Εξοπλισμού Ελέγχου Απόδοσης RADAR (RASS-S4)]

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: