Διενέργεια δημόσιας δημοπρασίας από το γεωργιανό κρατικό επενδυτικό Ταμείο “JSC Partnership Fund”

Διενέργεια δημόσιας δημοπρασίας από το γεωργιανό κρατικό επενδυτικό Ταμείο “JSC Partnership Fund”

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: