Διενέργεια Προσκλήσεων 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια«Ψηφιακών Ανιχνευτών για τηναναβάθμιση των α) ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικούσε ψηφιακά β) του αναλογικού μαστογράφου σε ψωφιακο

Διενέργεια Προσκλήσεων 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια«Ψηφιακών Ανιχνευτών για τηναναβάθμιση των α) ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικούσε ψηφιακά β) του αναλογικού μαστογράφου σε ψωφιακο

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

 

 

Σχετικά Αρχεία: