Διενέργεια 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης για την κατάθεση απόψεών επί των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2

Διενέργεια 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης για την κατάθεση απόψεών επί των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: