Διευκρίνιση ζητημάτων σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο ΓΕΜΗ

Εγκύκλιος 94083 30/09/2022 Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

Συννημένα θα βρείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την υποχρεωτικότητα εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο ΓΕΜΗ

 

ΣΧΕΔΙΟ – ΡΖΛΛ46ΜΤΛΡ-ΡΤΕ Γ.Πρ. 2022 – 94083 – Έγγραφο – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ – ΓΕΜΗ