Δωρεάν Ενίσχυση Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών με Εξοπλισμό/Πιστοποιήσεις/Mentoring 2024

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διενεργεί για δέκατη συνεχή χρονιά Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται στους τομείς Αγροδιατροφής και Δημιουργικών Βιομηχανιών και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών για το έτος 2023 μεταξύ €20.000-€300.000δύναται να λάβουν με τη μορφή ΔΩΡΕΑΣ: παραγωγικό εξοπλισμό ή/και υπηρεσίες πιστοποίησης, και επιπλέον επιχειρηματική καθοδήγηση, ύψους 9.500€. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Αίτηση Συμμετοχής