Δ.01/22: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «LUBRICATING OIL AIRCRAFT PISTON SAE – 60», κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215, T-41 και PZL (O/N 223077).

Δ.01/22: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «LUBRICATING OIL AIRCRAFT PISTON SAE – 60», κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215, T-41 και PZL (O/N 223077).