«Ενημέρωση για δίκτυο Solvit»

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για δίκτυο Solvit»

Το Solvit αποτελεί ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο της Ευρ. Επιτροπής που έχει ως σκοπό την εξεύρεση γρήγορων και ανεπίσημων λύσεων σε προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν πολίτες και επιχειρήσεις, όταν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από το δίκαιο της Ε.Ε πιθανόν να παραβιάζονται από δημόσιες αρχές άλλου κράτους μέλους της ΕΕ και δεν έχουν εκκινήσει σχετικές νομικές διαδικασίες σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο.

Το Solvit λειτουργεί με τη μορφή ενός δικτύου εθνικών κέντρων Solvit. Εθνικά κέντρα Solvit υπάρχουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Το Ελληνικό Κέντρο Solvit εδρεύει στο Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Ε.Ε και Διεθνών Σχέσεων, επί της οδού Νίκης 5-7, Σύνταγμα, ΤΚ 10563 (τηλ επικοινωνίας: 210-3332793, 210- 3332797, 210-3332824, 210-3332129, ηλεκτρ. δ/νση: solvit.greece@mnec.gr)

Επισυνάπτεται το έγγραφο με τις δυνατότητες του Solvit και τα σημαντικά οφέλη για πολίτες και επιχειρήσεις με διασυνοριακή δραστηριότητα εντός Ε.Ε