Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων στον Λίβανο, Μαΐου – Ιουνίου 2024

Το Γραφείο Οικονομικών Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βηρυτό εξέδωσε Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων στον Λίβανο, Μαΐου – Ιουνίου 2024. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να το δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/88316