Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή ξύλινων επίπλων της αίθουσας συνεδριάσεων Γ.Ν.Ζακύνθου

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή ξύλινων επίπλων της αίθουσας συνεδριάσεων Γ.Ν.Ζ.

 

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Γ.Ν.Ζ (50850000-8 – Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επίπλων, ΚΑΕ 088801Ν Το έργο περιλαμβάνει: επισκευή ξύλινων επίπλων της αίθουσας συνεδριάσεων Γ.Ν.Ζ Πιθανής προϋπ. δαπάνης …… 3.500,00 € προ ΦΠΑ ή …… 4.340,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%