Επικαιροποιημένος Κατάλογος δασμολογικών κωδικών και προϊόντων στη Λαϊκή Δημοκρατία Κίνας

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο εξέδωσε Επικαιροποιημένο κατάλογο δασμολογικών κωδικών και προϊόντων που υπάγονται στις προβλέψεις του Διατάγματος 248 της Γενικής Διοίκησης Τελωνείων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ