Επιμελητήριο Ημαθίας: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας»

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας επιλογής ωφελούμενων της Πράξης
«Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας» (MIS 5073390).

Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ.