Επιμελητήριο Ημαθίας: Αποτελέσματα έρευνας για τις «Επιπτώσεις του Covid – 19 στις επιχειρήσεις του Νομού Ημαθίας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Επιμελητήριο Ημαθίας και η Εταιρία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Ημαθίας – ΕΤ.ΕΠ.Α. Ημαθίας, προχώρησαν στη διεξαγωγή έρευνας για τις «Επιπτώσεις του Covid – 19 στις επιχειρήσεις του Νομού Ημαθίας» κατά το διάστημα 06 – 16 Απριλίου 2021. Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή των επιπτώσεων της πανδημίας στις επιχειρήσεις και η ανάδειξη πρακτικών αντιμετώπισής της κατά τη σταδιακή επανεκκίνηση της αγοράς». Στην έρευνα συμμετείχαν 165 επιχειρήσεις προερχόμενες από όλους τους κλάδους. Δεδομένου ότι το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για τη διεξαγωγή ερευνών, συντάχθηκε το ερωτηματολόγιο με τη χρήση της εφαρμογής Google Forms και αναρτήθηκε στο site του Επιμελητηρίου Ημαθίας (www.icci.gr).

 

Ορισμένα από τα πιο αξιοσημείωτα αποτελέσματα της έρευνας:

 

  •     Κατά την διάρκεια της πανδημίας το 54% δεν έκανε χρήση των μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Κυβέρνησης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (μείωση του ενοικίου, αναστολή της καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων, επιδότηση τόκων δανειακών υποχρεώσεων κ.λ.π.) ενώ το 59,6% των επιχειρήσεων δεν ανησυχεί για τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του κατά το επόμενο έτος.
  •    Το 55,7% κατάφερε να εξυπηρετήσει εγκαίρως οικονομικές υποχρεώσεις προς τις τράπεζες (επιχειρηματικά δάνεια κ.τ.λ.) και το 63,9% λοιπές υποχρεώσεις (ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, τηλέφωνο, Internet, κοινόχρηστα κ.τ.λ.).
  •     Το 36,7% θεωρεί «δικαιολογημένη» την ανησυχία για την πανδημία – και άλλο ένα 31,6% απάντα «μάλλον δικαιολογημένη», ενώ το 35,8% θεωρεί πως ο εμβολιασμός για τον Covid– 19 θα επιταχύνει το άνοιγμα της αγοράς. 
  •    Η έρευνα επίσης δείχνει την ανάγκη μεγαλύτερης ενίσχυσης των μέτρων της κυβέρνησης για την στήριξη της οικονομίας από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Το 27,8% αξιολογεί τα μέτρα ως «ανεπαρκή» – και άλλο ένα 25,3% «μάλλον ανεπαρκή».

    Σχετικά με τους τρόπους προσβασιμότητας των επιχειρήσεων στο καταναλωτικό κοινό έκπληξη προκαλεί ότι την περίοδο που τα καταστήματα ανέστειλαν τη φυσική λειτουργία τους το 55,8% των επιχειρήσεων του δείγματος απάντησε ότι δε τους ενδιαφέρει η λειτουργία eshop. Επίσης, το 40,3% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως δεν ενδιαφέρονται για την υπηρεσία δημιουργίας eshop που παρέχει στα μέλη του το Επιμελητήριο Ημαθίας.

 

Από τα συμπεράσματα της έρευνας σχετικά με το ρόλο του Επιμελητηρίου, αποδεικνύεται ότι το 37,5% των επιχειρηματιών εκτιμούν «πολύ» το έργο που προσφέρει – και άλλο ένα 45,6% απάντησε «αρκετά ευχαριστημένοι», γεγονός που προκαλεί ικανοποίηση αλλά και αυξάνει τις υποχρεώσεις του απέναντι στα μέλη του αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα αποτελεί και ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση σχετικά με το ρόλο που πρέπει να έχει ο Επιμελητηριακός θεσμός για τη χάραξη του σχεδίου επανεκκίνησης της οικονομίας μας.

 

Το «κλειδί» για τη σχεδίαση της «επόμενης μέρας» μετά την πανδημία, είναι η προσαρμογή στα νέα δεδομένα αλλά και στις τεχνολογικές εξελίξεις. Το Επιμελητήριο Ημαθίας επενδύει σε σημαντικό βαθμό στο ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμιστούν και να αποκτήσουν ένα σημαντικό «εργαλείο» στην προσπάθεια της επαγγελματικής τους επιβίωσης εν μέσω του νέου κύκλου της ύφεσης που προκαλεί η πανδημία Covid– 19 αρκεί και οι επιχειρήσεις να δείξουν ενδιαφέρον για να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αυτά που τους παρέχονται δωρεάν.

 

Τα αποτελέσματα της ανωτέρω έρευνας βρίσκονται διαθέσιμα στη σελίδα του Επιμελητηρίου Ημαθίας www.icci.gr.

Σχετικά Αρχεία: