Επιμελητήριο Ημαθίας: Ερωτηματολόγιο για τις επιπτώσεις της πανδημίας

Ερωτηματολόγιο για τις επιπτώσεις της πανδημίας

 

Το Επιμελητήριο Ημαθίας προβαίνει στην διερεύνηση των αναγκών των επιχειρήσεων του Νομού, μέσω ενός ερωτηματολογίου για τις συνέπειες του Covid- 19 και την ανάδειξη πρακτικών με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και την σταδιακή επανεκκίνηση της αγοράς

Παρακαλούμε για την συμβολή σας, στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

 Ερωτηματολόγιο για τις επιπτώσεις της πανδημίας  

 

Οι απαντήσεις δεν είναι ονομαστικές, παρόλα αυτά η σημασία τους είναι καθοριστική για την ορθή απεικόνιση της οικονομικής πραγματικότητας του Νομού.

Το Επιμελητήριο σας ευχαριστεί εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και σας διαβεβαιώνει ότι  οι απαντήσεις είναι αυστηρά εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επιλογή θεματολογίας των σεμιναρίων.

Σε περίπτωση που προκύψουν ερωτήσεις σχετικά με το ερωτηματολόγιο ή δυσκολίες με το σύνδεσμο, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (public.relations@icci.gr)  ή μέσω τηλεφώνου (2331024734).