Επιμελητήριο Ημαθίας – Προσωρινή Αλλαγή Ωραρίου

Αγαπητά Μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη στην υγεία και την προστασία των Μελών του.

Συνεπώς, μπορείτε να εξυπηρετήστε άμεσα αποστέλλοντας email στις παρακάτω διευθύνσεις με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο αίτημά σας, ανάλογα τον τομέα που απευθύνεστε.

HelpDeskΓΕΜΗ

 Τηλ.: 2331029774 / email: gemi@icci.grΑιτήσεις ΥΓΕΜΗ

HelpDeskΥΜΣ

 Τηλ.: 2331029774 / email: gemi@icci.grΑιτήσεις ΥΓΕΜΗ

 

HelpDesk Επιμελητηρίου

Τηλ. 2331024734 / public.relations@icci.gr / logistirio@icci.gr/ Αιτήσεις Επιμελητηρίου

 

Από την Δευτέρα 16/03/2020, οι ώρες εξυπηρέτησής κοινού θα είναι 9.00 με 13.00. Όλες τις υπόλοιπες ώρες θα μπορείτε να εξυπηρετήστε τηλεφωνικά ή μέσω email στις παραπάνω διευθύνσεις και τηλέφωνα.