Ετήσια Συντήρηση Μηχανήματος Επεξεργασίας των Οργανικών Απορριμάτων του 424 ΓΣΝΕ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, σας προσκαλεί για υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Ετήσια Συντήρηση Μηχανήματος Επεξεργασίας των Οργανικών Απορριμάτων του Νοσοκομείου». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ