Ημέρα: 27 Οκτωβρίου 2023

Συμφωνία – Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας για παροχή υπηρεσιών τραπεζοκομίας – πλύσης σκευών εστιατορίων – μαγειρείων στρατιωτικών σχολών Ν. Αττικής (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ)

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης