Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Παγωτών

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για προμήθεια Παγωτών για κάλυψη αναγκών των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων και Στρατιωτικών Καταστημάτων της 79 ΑΔΤΕ.

 

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο

Σχετικά Αρχεία: