Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό υπ’ αριθμ 134/2020/424 ΓΣΝΕ για προμήθεια μηχανήματος υπεριώδους ακτινοβολίας

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό υπ’ αριθμ 134/2020/424 ΓΣΝΕ 

Για προμήθεια μηχανήματος υπεριώδους ακτινοβολίας

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: