Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προκηρύσσει Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» και του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης,  προκηρύσσει  Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» και του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: