“Καινοτόμες καταλυτικές διεργασίες για το (βιο-)διυλιστήριο του μέλλοντος”

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σας προσκαλεί στη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα “Καινοτόμες καταλυτικές διεργασίες για το (βιο-)διυλιστήριο  του μέλλοντος”,  που διοργανώνεται στα πλαίσια υλοποίησης των έργων PROOFF & PropErDiese.

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα μέσω αυτού του συνδέσμου (εναλλακτικοί τρόποι σύνδεσης περιγράφονται στη συνημμένη πρόσκληση)

 

Το πρόγραμμα της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα, επισυνάπτεται.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:  Στέλιος Ανθόπουλος, ΕΠΚΥ/ΙΔΕΠ/Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), santhop@certh.gr, +302310 498221