Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων (standards)/νομοθεσίας προϊόντων

Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων (standards)/νομοθεσίας προϊόντων

   Με ηλεκτρονική επιστολή της  εδώ Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στις 2 Μαρτίου μας ενημέρωσε ότι η Αίγυπτος την περασμένη εβδομάδα κατέθεσε στον ΠΟΕ  νέα κοινοποίηση TBT  σχετικά με το επικαιροποιημένο πρότυπο για τους ηλεκτρικούς λαμπτήρες το οποίο πρέπει να τηρούν οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς εντός ενός έτους από τις 3 Φεβρουαρίου.  Το αντίγραφο της κοινοποίησης και της ανεπίσημης αγγλικής μετάφρασης της πρότασης επισυνάπτονται.

   Παρακαλούμε για την ενημέρωση των οικείων κλαδικών φορέων καθώς και δυνητικά επηρεαζόμενων επιχειρήσεων στην χώρα μας και, στην συνέχεια, για την αποστολή τυχόν σχολίων, παρατηρήσεων κλπ στο Γραφείο μας μέχρι 24 Μαρτίου 2021, προκειμένου με τη σειρά μας να τα προωθήσουμε στο τμήμα Εμπορικών Υποθέσεων της εδώ Διπλ. Αντι/πείας της Ε.Ε.

   Μπορείτε επίσης να βρείτε τα κείμενα όλων των ειδοποιήσεων στο TBT:

 http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search και SPShttp://spsims.wto.org/en/Notifications/Search.