Κατάργηση Ανωνύμων Μετοχών

 

 

 

 

                                    ΘΕΜΑ: Κατάργηση Ανωνύμων Μετοχών

             

                 

                

            

 

 

 

   

Με βάση την παράγραφο 1 άρθρου 184 του Ν.4548/2018, οι Ανώνυμες Εταιρίες, θα πρέπει να ονομαστικοποιήσουν τις ανώνυμες μετοχές του έως την 1 Ιανουαρίου 2020.

 

Μετά από αυτή την ημερομηνία, με βάση την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, οι ανώνυμες μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε μπορούν να μεταβιβασθούν (αναστολή άσκησης μετοχικών δικαιωμάτων-άρθρο 50 του Ν.4548/2018).

 

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προχωρήσουν σε ονομαστικοποίηση των μετοχών τους εντός των προθεσμιών.

 

Λεπτομέρειες και τρόπος ονομαστικοποίησης μετοχών περιγράφονται στο άρθρο 184 του Ν.4548/2018.

 

 

Για οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στην διάθεση σας.

 

 

 

Υπηρεσία Γ.Ε.Μη.

 

          Επιμελητήριο Ημαθίας