Κατάρ: Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Επίπλων “La Maison Expo 2023” (Ντόχα, 09-13.05.2023)

Από τη Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών: Διαβάστε το Έγγραφο Γραφείου Πρεσβείας Ντόχα με ΑΠ 1450.1/31/ΑΣ 833/13.11.2022 (μ.π.ο.) για τη Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Επίπλων “La Maison Expo 2023”
(Ντόχα, 09-13.05.2023) ΕΔΩ.