Κυκλική Οικονομία: Πρόοδος και προκλήσεις, σύμφωνα με έκθεση του Politecnico di Milano

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στο Μιλάνο της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Ρώμη δημοσίευσε θέμα με Κυκλική Οικονομία: Πρόοδος και προκλήσεις, σύμφωνα με έκθεση του Politecnico
di Milano. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ